Cao hồng sâm 100% 240gr – 4mgr/gr Daedong (Tiêu chuẩn xuất Mỹ)

2.350.000