Nấm linh chi Imsil – Cải thiện nền tảng

Sản phẩm nấm linh chi cao cấp đóng túi 1kg do Imsil sản xuất, được canh tác trong nhà kính trên các thân gỗ thông với điều kiện môi trường kiểm soát nghiêm ngặt.